Florek

Stacja

Florek to niewielka stacja pośrednia, położona niespełna 7 kilometrów od stacji początkowej w Kutnie. Posiada zaledwie 4 tory główne, z których trzy są używane, natomiast tor 5 został wyłączony z eksploatacji. Na układ torowy składa się jeszcze żeberko wyciągowe od strony Kutna. Stacja do dziś zachowała sygnalizację czynną kształtową – świetlne są jedynie tarcze ostrzegawcze oraz sygnalizator powtarzający do semafora wyjazdowego w kierunku Płocka, ustawiony z uwagi na brak widoczności właściwego sygnalizatora. Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnie „Fl” oraz „Fl1”, które posiadają urządzenia mechaniczne kluczowe. Nastawnia dysponująca obsługuje również rogatki na przejeździe kolejowym. Na stacji nie zatrzymują się pociągi pasażerskie, choć do dziś istnieje na niej jednokrawędziowy peron, zlokalizowany przy torze nr 2.

Czytaj dalej „Florek”

Grabów

Stopień kompletności projektu 99,9%

Stacja

Rewitalizacja całego projektu począwszy od układu torowego skończywszy na otoczeniu. Z ciekawostek to pojawienie się dodatkowego szlaku jednotorowego zelektryfikowanego. Sceneria dysponuje obecnie 3x szlak jednotorowy zelektryfikowany oraz 1x dwutorowy zelektryfikowany. Prędkości na szlakach zostały podniesione do 1x 90, 2x 80 oraz 1x 70 km/h. Głowica wjazdowa ze szlaku dwutorowego została przeprojektowana i wjazd odbywa się na 60.

Czytaj dalej „Grabów”

Wysoka Kamieńska

Stacja

Wysoka Kamieńska to dosyć duża, węzłowa stacja. Rozpoczyna się tutaj 16-kilometrowa linia do Kamienia Pomorskiego oraz do Płot; druga z nich obecnie nie jest używana w ruchu planowym. Stacja posiada łącznie 6 torów głównych. Istnieje wyraźny podział na głowice rozjazdowe od strony Świnoujścia i Kamienia Pomorskiego – tylko z jednego toru można wyjechać w obu kierunkach. Do obsługi ruchu towarowego istnieje kilka torów towarowych, prowadzących do ramp i placów ładunkowych. Po stronie parzystej stacji istnieje także kilka torów bocznych, obecnie już nieużywanych. Ruchem na stacji steruje się z nastawni „Wk”, która wyposażona jest w urządzenia przekaźnikowe. Obsługuje się z niej rogatki na przejeździe w torach do Kamienia Pomorskiego. Stwierdzenia końca pociągu od strony stacji Rokita dokonuje zwrotniczy z posterunku SKP, który również obsługuje rogatki na przejeździe. Obsługa podróżnych odbywa się z dwóch dwukrawędziowych peronów, które pierwotnie połączone były przejściem podziemnym. Przejście to zostało jednak zamknięte i wyznaczono dojście do peronów w poziomie szyn, zabezpieczone rogatkami.

Czytaj dalej „Wysoka Kamieńska”

Poddębice

Stacja

Poddębice to stacja pośrednia, położona około 2 kilometry od centrum tej powiatowej miejscowości. Posiada 4 tory główne, z których dwa znajdują się przy peronach: jednokrawędziowym przy budynku dworca oraz dwukrawędziowym, położonym pomiędzy torami głównymi zasadniczymi. Oprócz torów głównych na stacji znajduje się kilka torów bocznych, w tym tor od strony stacji Otok, przebiegający przez garaż. Na przedłużeniu tego toru wcześniej znajdowała się bocznica do podstacji trakcyjnej. Pozostałe tory boczne biegną przy placu ładunkowym, rampie oraz magazynie towarowym. Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnie „Po” i „Po1”, które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną, przy czym 4 rozjazdy od strony Otoku posiadają napędy elektryczne. Od strony stacji Kłudna znajduje się ponadto pojedyncze przejście rozjazdowe, co jest generalnie wyjątkiem na linii – praktycznie wszystkie stacje wyposażono bowiem w pełne przejścia rozjazdowe na obu głowicach.

Czytaj dalej „Poddębice”

Grabów Miasto

Stacja

Sceneria posiada trzy szlaki jednotorowe biegnące przez teren średnio zurbanizowany oraz jeden szlak dwutorowy. Sceneria oprócz stacji osobowo-towarowej Grabów Miasto posiada także mijankę we wsi Grabów Wieś. Kierując się w stronę szlaku Ra napotkamy nieczynny posterunek Tartak.

WA – jednotorowy zelektryfikowany , 60 km/h
RA – jednotorowy zelektryfikowany , 60 km/h
BI – jednotorowy, 40 km/h
Ki – dwutorowy zelektryfikowany, 90 km/h

Czytaj dalej „Grabów Miasto”

Zabłocie

Sceneria wycofana z rozgrywki

Stacja

Sceneria posiada dwa szlaki jednotorowe biegnące przez teren podgórski oraz z drugiej strony szlak dwutorowy.
BB – jednotorowy zelektryfikowany, 60 km/h
SB – jednotorowy zelektryfikowany, 60 km/h
WB – dwutorowy zelektryfikowany, 80 km/h

Stacja osobowa przystosowana do obsługi pociągów dalekobieżnych z pięcioma krawędziami peronowymi. Stacja posiada także pięć torów do obsługi pociągów towarowych oraz dwa tory odstawcze dla taboru osobowego.

Czytaj dalej „Zabłocie”

Blaszki

Stacja

Blaszki to fikcyjna, średniej wielkości stacja węzłowa, położona na dwutorowej, zelektryfikowanej linii pierwszorzędnej, układ torowy inspirowany jest realną stacją Blachownia. Wraz z nią na scenerii umiejscowione są posterunek odgałęźny Prawylas, posterunek odstępowy Wilcze i przystanek osobowy Prawylas Wieś. Sygnalizacja współczesna, nieprzystosowana do ruchu dwukierunkowego – wyjazd i wjazd na tor lewy tylko na podstawie sygnału zastępczego. Przejazd przed posterunek odstępowy po torze lewym możliwy jest tylko po otrzymaniu od dyżurnego ruchu sygnału Rm1 ,,Do mnie”.

Czytaj dalej „Blaszki”