Poddębice

Stacja

Poddębice to stacja pośrednia, położona około 2 kilometry od centrum tej powiatowej miejscowości. Posiada 4 tory główne, z których dwa znajdują się przy peronach: jednokrawędziowym przy budynku dworca oraz dwukrawędziowym, położonym pomiędzy torami głównymi zasadniczymi. Oprócz torów głównych na stacji znajduje się kilka torów bocznych, w tym tor od strony stacji Otok, przebiegający przez garaż. Na przedłużeniu tego toru wcześniej znajdowała się bocznica do podstacji trakcyjnej. Pozostałe tory boczne biegną przy placu ładunkowym, rampie oraz magazynie towarowym. Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnie „Po” i „Po1”, które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną, przy czym 4 rozjazdy od strony Otoku posiadają napędy elektryczne. Od strony stacji Kłudna znajduje się ponadto pojedyncze przejście rozjazdowe, co jest generalnie wyjątkiem na linii – praktycznie wszystkie stacje wyposażono bowiem w pełne przejścia rozjazdowe na obu głowicach.

Zakres prac

Otoczenie

Screeny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *