Blaszki

Stacja

Blaszki to fikcyjna, średniej wielkości stacja węzłowa, położona na dwutorowej, zelektryfikowanej linii pierwszorzędnej, układ torowy inspirowany jest realną stacją Blachownia. Wraz z nią na scenerii umiejscowione są posterunek odgałęźny Prawylas, posterunek odstępowy Wilcze i przystanek osobowy Prawylas Wieś. Sygnalizacja współczesna, nieprzystosowana do ruchu dwukierunkowego – wyjazd i wjazd na tor lewy tylko na podstawie sygnału zastępczego. Przejazd przed posterunek odstępowy po torze lewym możliwy jest tylko po otrzymaniu od dyżurnego ruchu sygnału Rm1 ,,Do mnie”.

Zakres prac

Otoczenie na szlaku Lw oraz poprawki otoczenia na całej scenerii.

Screeny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *